Modlitwa chrześcijan z Kandhamal. „O, mój Jezu, niewinnie ukrzyżowany. Setki niewinnych ludzi cierpi dziś niewolę i więzienie. Twój lud z dżungli Kandhamal dał bohaterskie świadectwo wiary w 2008 roku, gdy pod groźbą śmierci zmuszano chrześcijan, by wyrzekli się wiary. Bardzo wielu wówczas wybrało męczeństwo.

Ksiądz Madan Sual Singh nadesłał z Kandhamal tekst modlitwy, która ukazuje sytuację żyjących tam chrześcijan i jest świadectwem…

Details